Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Στο φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του, ξεκινούν την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων της Β’ Λυκείου, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται έγκαιρα η ύλη και να πραγματοποιούνται οι επαναλήψεις με τον πιο ουσιώδη και ωφέλιμο τρόπο για τον υποψήφιο.

Οι διδάσκοντες καθηγητές καθώς και το σύνολο του δυναμικού του φροντιστηρίου, βρίσκονται πάντοτε δίπλα στα παιδιά της Γ’ Λυκείου, με σκοπό τη στήριξη σε αυτή την πολύ απαιτητική προσπάθεια.

Στο τέλος της χρονιάς και μετά το πέρας των Πανελλαδικών, παρέχουμε στους υποψηφίους την απαραίτητη βοήθεια για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, μέσω ειδικών προγραμμάτων και με τη συμβολή επαγγελματικών συμβούλων, ώστε η διαδικασία να δώσει στον κάθε μαθητή τις καλύτερες για εκείνον επιλογές.

Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης οι μαθητές εξετάζονται γραπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους σε εβδομαδιαία διαγωνίσματα το πρόγραμμα των οποίων γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
«1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 14
Προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα από το τέλος Αυγούστου και σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
«2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 5
ΣΥΝΟΛΟ 16
Προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα από το τέλος Αυγούστου και σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
«3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 15
Προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα από το τέλος Αυγούστου και σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
«4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 14
Προγραμματισμένα εβδομαδιαία διαγωνίσματα από το τέλος Αυγούστου και σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Το φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς κάθε έτους , διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές, έτσι ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του μαθητή για το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα να μπαίνουν σωστά οι βάσεις για την επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Στη συνέχεια καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φοίτησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, και ταυτόχρονα δημιουργούμε και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, τα οποία δίνονται στο μαθητή και στον κηδεμόνα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων τόσο στο καθημερινό τους πρόγραμμα όσο και στην διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, στα οποία η παρουσία του μαθητή είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του μαθητή, η συνεχής και ουσιώδης επανάληψη που υποστηρίζεται με τη διενέργεια των διαγωνισμάτων. Ο μαθητής εξετάζεται σε επιλεγμένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων (Γ’ Λυκείου), υπό επιτήρηση και έτσι ελέγχεται η εμπέδωση και η αφομοίωση της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις.