Οι Βασικές Αρχές μας

Προτεραιότητά μας είναι η πρόοδος του παιδιού.

Συνεργασία μαθητών – γονέων – καθηγητών για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι υποχρέωση του φροντιστηρίου και όχι μια πολυτέλεια που προσφέρεται με αμοιβή.

Μαθητές που αντιμετωπίζουν «κενά» κάνουν έξτρα ώρες με τη μορφή ιδιαίτερου μαθήματος χωρίς επιπλέον κόστος.

Χωρίς «δήθεν» διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο τη διδασκαλία και όχι τα δίδακτρα.

Στη νέα σελίδα μας www.sizefksi.gr προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι, παρέχοντας πληροφορίες και στήριξη στους μαθητές μας για εκπαιδευτικά θέματα.


Πιστεύουμε απόλυτα ότι οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένοι
σε όλα τα επίπεδα, πριν την έναρξη αυτής της προσπάθειας.