Ανθρώπινο Δυναμικό

Υπεύθυνοι σπουδών

Ζαχαρόπουλος Χαράλαμπος - Φυσικός
Ανδριομένου Αφροδίτη - Μαθηματικός

Υπεύθυνη γραμματείας

Φακίρη Βασιλική

Διδάσκοντες καθηγητές (αλφαβητικά)

Αποστολίδης Γιάννης - Καθηγητής Πληροφορικής
Βλάχου Τόνια - Φιλόλογος
Γλύκα Βίκυ - Χημικός
Γρύλλη Νεκταρία - Φιλόλογος
Διακόπουλος Νικόλαος - Μαθηματικός Μ.Sc
Δουράνου Κατερίνα - Μαθηματικός
Μαστρογιάννη Ευγενία - Μαθηματικός
Μορφοβασίλης Δημήτρης - Οικονομολόγος M.Sc
Παπανικήτα Κων/να - Φιλόλογος
Λιαπάκη Ελένη - Βιολόγος
Χαρμαντζή Άντζυ - Φιλόλογος