Πρόγραμμα Σπουδών

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Στο φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, παρακολουθούν τα μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με αυτά που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης.

Οι διδάσκοντες καθηγητές με υπομονή και μεθοδικότητα καλύπτουν όλες τις ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία.

Στη Γ΄ τάξη διδάσκονται και τα δυο μαθήματα της κάθε ειδικότητας, που επιλέγει ο υποψήφιος από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 8

Το φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς κάθε έτους , διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές, έτσι ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του μαθητή για το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα να μπαίνουν σωστά οι βάσεις για την επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Στη συνέχεια καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φοίτησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, και ταυτόχρονα δημιουργούμε και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, τα οποία δίνονται στο μαθητή και στον κηδεμόνα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων τόσο στο καθημερινό τους πρόγραμμα όσο και στην διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, στα οποία η παρουσία του μαθητή είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του μαθητή, η συνεχής και ουσιώδης επανάληψη που υποστηρίζεται με τη διενέργεια των διαγωνισμάτων. Ο μαθητής εξετάζεται σε επιλεγμένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων (Γ’ Λυκείου), υπό επιτήρηση και έτσι ελέγχεται η εμπέδωση και η αφομοίωση της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις.