Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Λυκείου | Το μυστικό της επιτυχίας

Στο φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών τους, ξεκινούν στην ουσία την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Στόχος είναι να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταπεξέλθουν με πλήρη επιτυχία στις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης της τάξης τους και επιπλέον να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη επιλογή της Ομάδας Σπουδών στην Β΄ Λυκείου.

Η υλοποίηση αυτού του στόχου πραγματοποιείται με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από άριστα εκπαιδευμένους καθηγητές, με άρτια κατάρτιση, σε συνδυασμό με κατάλληλα επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία – βοηθήματα) που επιμελούνται οι ίδιοι και διανέμεται δωρεάν.

Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης οι μαθητές εξετάζονται γραπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους σε εβδομαδιαία διαγωνίσματα το πρόγραμμα των οποίων γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΓΛΩΣΣΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 12

Το φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς κάθε έτους , διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές, έτσι ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του μαθητή για το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα να μπαίνουν σωστά οι βάσεις για την επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Στη συνέχεια καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φοίτησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, και ταυτόχρονα δημιουργούμε και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, τα οποία δίνονται στο μαθητή και στον κηδεμόνα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων τόσο στο καθημερινό τους πρόγραμμα όσο και στην διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, στα οποία η παρουσία του μαθητή είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του μαθητή, η συνεχής και ουσιώδης επανάληψη που υποστηρίζεται με τη διενέργεια των διαγωνισμάτων. Ο μαθητής εξετάζεται σε επιλεγμένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων (Γ’ Λυκείου), υπό επιτήρηση και έτσι ελέγχεται η εμπέδωση και η αφομοίωση της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις.