Κανονισμός Λειτουργίας

Στο φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» η αρχή κάθε συνεργασίας στηρίζεται στον σεβασμό της προσωπικότητας, των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε μαθητή.

Η ομοιογένεια των τμημάτων, με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, η μεταξύ τους άριστη συνεργασία καθώς και με τους διδάσκοντες καθηγητές, είναι ο συνδυασμός που οδηγεί τον μαθητή να ενεργοποιεί και να απελευθερώνει κρυμμένες δυνάμεις με στόχο να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Ο μαθητής που έχει εγγραφεί στο φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ», με βάση το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους, υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχει στα διαγωνίσματα προσομοίωσης κατάλληλα προετοιμασμένος.

Σε περίπτωση απουσίας του από το μάθημα ή από το διαγώνισμα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας ή κηδεμόνας από τη γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη προσέλευσης του μαθητή στο μάθημα, τότε σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Τάξης αναπληρώνεται το μάθημα με σκοπό να μπορεί να συνεχίσει την προετοιμασία του απρόσκοπτα. Η ίδια τακτική ακολουθείται και με το διαγώνισμα.

Όταν δεν πραγματοποιείται διδακτική ώρα για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.

Ο μαθητής οφείλει να σέβεται τον συμμαθητή του και τους καθηγητές του, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα αρμονικό κλίμα συνεργασίας στους χώρους του φροντιστηρίου που βοηθά ποικιλότροπα την εκπαιδευτική διαδικασία.