Πρόγραμμα Σπουδών

B΄ Λυκείου | Διετές Πρόγραμμα Προετοιμασίας

Στο φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του, παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και της Ομάδας Σπουδών που έχουν επιλέξει (Θετικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα, που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων στην Γ΄ Λυκείου, που είναι τα εξής:

  • 1ο: Ανθρωπιστικές – Νομικές Επιστήμες,
  • 2ο: Θετικές Επιστήμες,
  • 3ο: Επιστήμες Υγείας και
  • 4ο: Οικονομικές Επιστήμες – Πληροφορικής

Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου εντάσσεται στο κατάλληλο τμήμα Διετούς Προετοιμασίας, ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου.

Στόχος είναι, να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις νέες έννοιες και την επιστημονική ορολογία των μαθημάτων, να ολοκληρώσει έγκαιρα την ύλη την επόμενη χρονιά και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου «ΣΥΖΕΥΞΗ», με την πολύχρονη εμπειρία τους, τη συνεχή επιμόρφωση στο γνωστικό τους αντικείμενο και την ετήσια ανανέωση των βιβλίων – βοηθημάτων που οι ίδιοι επιμελούνται, δυναμώνουν τις φιλοδοξίες των μαθητών και τους οδηγούν στην υλοποίηση των προσδοκιών τους.

Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης οι μαθητές εξετάζονται γραπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους σε εβδομαδιαία διαγωνίσματα το πρόγραμμα των οποίων γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. Β’ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. Γ’ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β’ 2
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. Β’ 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ή ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ 1
ΣΥΝΟΛΟ 13
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ/ΠΛΗΡΟΦ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ Β’ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β’ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Γ’ 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Α.Ο.Θ. 1
ΣΥΝΟΛΟ 12

Το φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς κάθε έτους , διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές, έτσι ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του μαθητή για το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα να μπαίνουν σωστά οι βάσεις για την επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Στη συνέχεια καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φοίτησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, και ταυτόχρονα δημιουργούμε και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, τα οποία δίνονται στο μαθητή και στον κηδεμόνα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων τόσο στο καθημερινό τους πρόγραμμα όσο και στην διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, στα οποία η παρουσία του μαθητή είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του μαθητή, η συνεχής και ουσιώδης επανάληψη που υποστηρίζεται με τη διενέργεια των διαγωνισμάτων. Ο μαθητής εξετάζεται σε επιλεγμένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων (Γ’ Λυκείου), υπό επιτήρηση και έτσι ελέγχεται η εμπέδωση και η αφομοίωση της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις.