Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνασίου

Στα προγράμματα του Γυμνασίου, λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα για μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, με ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών που στόχο έχει, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής:

  • Να οργανώνει τον τρόπο μελέτης του.
  • Να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα και να αποκτά αυτοπεποίθηση.

Οι μαθητές του φροντιστηρίου «ΣΥΖΕΥΞΗ» παρακολουθούν φροντιστηριακό μάθημα από διδάσκοντες καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, και δεν απασχολούνται με τη λογική της απλής μελέτης , καθώς έτσι αποκτούν δεξιότητες και ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις του σχολείου, αλλά και δημιουργούν τις βάσεις και τις υποδομές για την μετέπειτα πορεία τους.

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές, με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, στηρίζουν και καθοδηγούν τους μαθητές με τη βοήθεια έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία – βοηθήματα) που επιμελούνται οι ίδιοι και διανέμεται δωρεάν.

Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης οι μαθητές εξετάζονται γραπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους σε εβδομαδιαία διαγωνίσματα το πρόγραμμα των οποίων γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Α΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ 7
Β΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8
Γ΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9

Το φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς κάθε έτους , διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές, έτσι ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του μαθητή για το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα να μπαίνουν σωστά οι βάσεις για την επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Στη συνέχεια καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φοίτησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του κάθε μαθητή, και ταυτόχρονα δημιουργούμε και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, τα οποία δίνονται στο μαθητή και στον κηδεμόνα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων τόσο στο καθημερινό τους πρόγραμμα όσο και στην διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, στα οποία η παρουσία του μαθητή είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του μαθητή, η συνεχής και ουσιώδης επανάληψη που υποστηρίζεται με τη διενέργεια των διαγωνισμάτων. Ο μαθητής εξετάζεται σε επιλεγμένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων (Γ’ Λυκείου), υπό επιτήρηση και έτσι ελέγχεται η εμπέδωση και η αφομοίωση της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις.