Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για
την Ομάδα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών